My Blog List

Thursday, April 19, 2012

သူတစ္ပါးကုိပဲ လက္ညွဳိးထုိးခ်င္သူ (ဆရာေဖၿမင့္)


တခ်ိဳ႕လူက ပ်င္းသည္။ တခ်ိဳ႕လူက ဝီရိယေကာင္းသည္။ ဝီရိယရွိ မရွိမွာ ပင္ကိုသေဘာ
ပါသလို မုဆိုးနားနီးမုဆိုး၊ တံငါနားနီး တံငါသေဘာလည္း လႊမ္းမိုးသည္။ တခ်ိဳ႕ဝန္းက်င္၌ ေပါ့ေပါ့
ေန ေပါ့ေပါ့စား သမားမ်ားသည္။ တခ်ိဳ႕ဝန္းက်င္က ဝီရိယေကာင္းသူတို႔ စုေဝးရာ ျဖစ္သည္။ အ
လုပ္ကို တန္ဖိုးထားေသာ၊ အလုပ္လုပ္မွ အက်ိဳးခံစားရမည္ဟု ယံုၾကည္ေသာ၊ အလုပ္လုပ္ရျခင္း၌
ေမြ႕ေ လ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္ေသာ သူတို႔ေနထိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္၌ ပင္ကိုပ်င္းရိသူတို႔ပင္ တျဖည္းျဖည္း လုံ႔
လ ထုတ္ေသာအက်င့္ ရလာတတ္သည္။ အလုပ္ကို ဝန္ထုပ္ဝန္ပုးိဟု သေဘာထားသူ၊ ဘာမွ မ
လုပ္ဘဲ ရသည့္အရာမွ တကယ္`တန္’သည္ဟု မွတ္ယူသူတို႔ ဝန္းက်င္၌ ထႂကြလံု႔လသမားသည္
ေလွာင္ေျပာင္ရယ္ေမာစရာ၊ ေလာဘႀကီးသူဟူ၍ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်စရာ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ သည္
ပတ္ဝန္းက်င္မ်ိဳးမွာ အေနၾကာေသာ္ ပင္ကိုဝီရိယသမားသည္ တစ္စတစ္စ လံု႔လေလ်ာ့သြား တတ္

သည္။

'အလုပ္' သို႔မဟုတ္ လံု႔လဝီရိယအေပၚ ထားရွိသည့္ သေဘာထားခ်င္း မတူေသာ ပတ္ဝန္း
က်င္ ႏွစ္ခု အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ဆံုစည္းမိသည့္အခါ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ နားမ
လည္ ႏိုင္စရာအေၾကာင္းမ်ိဳး ၾကံဳရတတ္သည္။ Who prosper? စာအုပ္ေရးသားသူ Lawrence
E.Harrison ကတစ္ခါတုန္းက ေကာ္စတာရီကာႏိုင္ငံမွ အျဖစ္အပ်က္ကေလးတစ္ခုကို ျပန္၍
ေဖာက္သည္ခ်သည္။ ေကာ္စတာရီကာ(Costa Rica)ဆိုသည္မွာ ေတာင္-ေျမာက္ အေမရိက
ႏွစ္တိုက္ၾကား အလယ္ပိုင္း အေမရိကဟု ေခၚေသာ ေနရာမွာ ရွိသည့္ မခ်မ္းသာေသာ တိုင္းျပည္
ကေလး တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဲသည္ ေကာ္စတာရီကာသို႔ ထိုင္ဝမ္မွ တ႐ုတ္စိုက္ပ်ိဳးေရးပါရဂူ အဖြဲ႔
တစ္ဖြ႔ ဲ ေရာက္ရိွကာ အထူးအထြက္တိုး စပါးစိုက္ခင္းတစ္ခင္း သ႐ုပ္ျပစိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ စိုက္ခင္း
အလုပ္မ်ား ျပည့္စံုပီျပင္ၿပီ ဆိုသည့္အခါ ေကာ္စတာရီကာ လယ္သမားမ်ားအား လာေရာက္ ေလ့
လာရန္ ဖိတ္ေခၚသည္။ သည္လူေတြက စိုက္ခင္းကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈၿပီး သေဘာက်ၾကသည္။
စပါးေတြက ေအာင္ျမင္လွသည္။ သူတို႔ဆီက ပံုမွန္ႏႈန္းထားႏွင့္ ႏိႈင္းစာလွ်င္ အဆမတန္ အထြက္
ေကာင္းလွသည္။ အားက်စရာ။

သို႔ေသာ္ ေလ့လာသူမ်ားထဲမွ တစ္ေယာက္က တ႐ုတ္စိုက္ပ်ိဳးေရး သမားအား ေမးသည္။
ခင္ဗ်ားတို႔ တစ္ရက္မွာ ဘယ္ႏွနာရီ အလုပ္လုပ္ရသလဲဟူ၍။ တ႐ုတ္လယ္သမားက သူတို႔တစ္ေန႔
မွာ ၁၂ နာရီအလုပ္လုပ္ေၾကာင္း ေျဖသည့္အခါ ေကာ္စတာရီကာ လယ္သမားက ေလွာင္သလို
ျပံဳးကာ၊ 'ဟား၊ အဲဒီေလာက္ လုပ္မွေတာ့ အဲဒီေလာက္ ထြက္ေတာ့မွာေပါ့ဗ်' ဟုဆိုသည္ တ့။ဲ မွန္
သည္။ သူတို႔ဆီက သည္လိုမွတ္ခ်က္မ်ိဳး ထြက္လာတာ ဘာမွ်အံ့ၾသစရာမရွိ။ သူက တ႐ုတ္ေတြမွာ
ဘယ္လို ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ နည္းလမ္းေတြ ရွိသလဲ သိခ်င္၍ လာၾကည့္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သည္
ေလာက္ လုပ္ၿပီးမွရတာကေတာ့ ဘာလုပ္ရမွာလဲဟု သူ သေဘာထားသည္။ သူကအလုပ္မ်ားမ်ား
လုပ္ခ်င္သူမဟုတ္။ ခပ္ေခ်ာင္ေခ်ာင္ ေအာင္ျမင္မည့္ နည္းလမ္းရွိသလား။
အဲဒါဆိုလွ်င္ သူစိတ္ဝင္စားမည္။ သို႔ေသာ္ေလာကႀကီးမွာ အေခ်ာင္ရေသာအရာ ရွားပါးလွ
သည္။ ထူးျခားထိေရာက္သည့္ နည္းလမ္းေတြ၊ ေခတ္မီဆန္းသစ္ေသာ နည္းပညာေတြ ဆိုတာက
လည္း တန္ခိုးဣဒၶိပါဒ္ေတြမဟုတ္။ လိုတရဆုေတြမဟုတ္။ အေထာက္အကူျပဳေသာအရာ၊ နဂို
ထက္ပို၍ တစ္ပန္းသာေစေသာ အရာမ်ားသာျဖစ္သည္။ သူတို႔ကုသိ ုံးၿပီး အလုပ္လုပ္ဖို႔ေတာ့ လို
ေသးသည္။

ေလာက၌ တိုးတက္ႀကီးပြား ေနသူေတြသည္ နည္းနာလည္းသိ၊ ဝီရိယလည္း ရွိသူေတြ
ျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕က နည္းလမ္းလည္း မရွာ၊ ႀကိဳးလည္း မႀကိဳးစား၊ သူတစ္ပါး ႀကီးပြားသည့္အခါ
အမနာပ ေျပာၾကသည္။ ကိုယ္မႀကီးပြားသည့္ကိစၥအတြက္ ကံကိုယိုးမယ္ဖြ႔ၾဲကသည္။ တခိ်ဳ႕က်
ေတာ့လည္း ကိစၥတစ္ခု မျဖစ္ေျမာက္လွ်င္ အဲဒါဘာေၾကာင့္လဲ မစဥ္းစား၊ အေၾကာင္းရင္းမွန္ကို
ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ မႀကိဳးစား၊ နီးရာလူကို လက္ညိႇဳးထိုးကာ အျပစ္ပံုခ်တတ္သည္။ သည္လိုလႊဲခ်ေသာ
နည္းျဖင့္ ျပႆနာေျပလည္ မသြားႏိုင္။ မေအာင္ျမင္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမွန္ကို ရွာမေတ႔ႏြ ိုင္။
မကုစား၊ မေျဖရွင္းႏိုင္။ အဲသည္ကိစၥမွ ဘာသင္ခန္းစာမွ် မရလိုက္သည့္အခါ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အ
လားတူ ကိစၥမ်ိဳး ၾကံဳလာလွ်င္လည္း ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဦးမည္ မဟုတ္။ ႀကီးပြား
တိုးတက္ရန္ ေရခံေျမခံေကာင္း ရွိပါလ်က္ ကိုယ္လြတ္႐ုန္းတတ္ေသာ ဓေလ့စ႐ိုက္မ်ားသည္လည္း
အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ဖံ႔ၿြဖိဳးတိုးတက္ေရး အၾကံေပး ပုဂိၢဳလ္
Michael Fairbanks က Changing the Mind of Nation အမည္ရိွ စာတမ္းတြင္ ကုလိ ံဘီယာ
ျပည္မွ အေတြ႕အ ၾကံဳတစ္ရပ္ကို နမူနာအျဖစ္ ျပသည္။

ေတာင္အေမရိကတိုက္ ေျမာက္ဖ်ားရွိ ကိုလံဘီယာျပည္တြင္ ႏိုင္င့ံနယ္ေျမ၏ သံုးပံုတစ္ပံု
နီးပါးခန္႔သည္ သဘာဝစားက်က္ ျမက္ခင္းႀကီးမ်ား သဖြယ္ျဖစ္ရာ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ သိုး၊ ဆိတ္မ်ား အလြယ္
တကူ ျဖစ္ထြန္းသည္။ တိရစာၦန္ေတြေပါလွ်င္ တိရစာၦန္သားေရမ်ားလည္း ေပါမ်ားသည္ျဖစ္ရာ ပိုက္
ဆံအိတ္၊ လက္ကိုင္အိတ္ စသည့္ သားေရထည္ပစၥည္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ကမၻာ့ေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔
ႏိုင္က အႀကီးအက်ယ္ အက်ိဳးအျမတ္ရစရာ အေၾကာင္းရွိ၏။ သို႔ေသာ္ ကိုလံဘီယာ၏ သားေရ
ထည္လုပ္ငန္းသည္ အေျခအေနမေကာင္း၊ ကမၻာ့ေစ်းကြက္သို႔ တိုးမေပါက္ႏိုင္ ျဖစ္ေနသည္။ သူတို႔
တိုင္းျပည္၏ အထက္ဘက္ သိပ္မေဝးေသာေနရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္ သားေရထည္ ေစ်းကြက္
ႀကီး တစ္ခု ရွိေနသည္။ အေမရိကန္ ေစ်းကြက္။ သည္ေစ်းကြက္ကို ထိုးေဖာက္ႏိုင္လွ်င္ ကမာၻအႏွံ႔
ျဖန္႔က်က္ဖို႔ ဘာမွမခဲယဥ္းေတာ့။ သို႔ေသာ္ သည္ေစ်းကြက္မွာ သူတို႔သားေရထည္ေတြ နာမည္မရ။
လူသံုး အလြန္နည္းေနသည္။ သို႔ႏွင့္ ကိုလံဘီယာ သားေရပစၥည္းေတြ ေစ်းကြက္မွာ ဘာေၾကာင့္ မ
ေအာင္ျမင္ရသလဲ စူးစမ္းေလ့လာ အေျဖရွာကာ ျပဳျပင္ရန္နည္းလမ္းမ်ား အၾကံျပဳတင္ျပရန္အတြက္
သည္လိုကိစၥမ်ိဳးဘက္တြင္ ကၽြမ္းက်င္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုကို ငွားရမ္းအပ္ႏွံသည္။

ကုမၸဏီသည္ အေမရိကန္ျပည္အႏွံ႔ရွိ သားေရပစၥည္း လက္လီဆိုင္ ၂၀၀၀ ခန္႔မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား
ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕သို႔လာေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ သားေရပစၥည္း အဝယ္
ေတာ္မ်ား ႏွင့္လည္းေကာင္း ေတ႔ဆြ ုံေမးျမန္းသည္။ ထိုေနာက္ၾကားသိရသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား
ကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ ထုတ္ၾကည့္သည့္အခါ အဓိကအခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ ထြက္လာသည္။ တစ္၊ ကိုလံဘီယာ
သားေရ ပစၥည္းမ်ား ေစ်းအလြန္ႀကီးသည္။ ႏွစ္၊ ကိုလံဘီယာ သားေရပစၥည္းမ်ား အရည္အေသြး
အလြန္ညံ့သည္။ သို႔ႏွင့္ ကုမၸဏီမွ လူမ်ားသည္ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ကာ သားေရ
ထည္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္သူမ်ားအား သူတို႔ပစၥည္းေတြ ဘာေၾကာင့္ အရည္အေသြးညံ့ရသလဲ၊ ဘာ
ေၾကာင့္ စခံ ်ိန္မမီသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ေစ်းအလြန္အကၽံ ြ တင္ထားရသလဲ ေမးျမန္းသည္။ အေျဖက
ခ်က္ခ်င္းထြက္သည္။ 'ကၽြန္ေတာ္တို႔အျပစ္မဟုတ္ဘူးဗ်' တ့။ဲ ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူမ်ားက ဆိုသည္။
သည္ကိစၥသည္ သားေရစက္႐ံု သမားမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရေၾကာင္း သူတို႔က ေထာက္ျပၾက
သည္။ သူတို႔ေတာင္အေမရိက ထဲတြင္ သားေရကုန္ၾကမ္း မ်ားမ်ားထြက္သည့္ အာဂ်င္တီးနား ရွိ
သည္။ ပစၥည္းအရည္အေသြးလည္း ျမင့္သည္။ သို႔ေသာ္ အာဂ်င္တီးနား သားေရေၾကာင့္ သူတို႔
ကိုလံဘီယာ သားေရသမားမ်ား မထိခိုက္ရေအာင္ အစိုးရက သားေရသြင္းကုန္ကို အခြန္အတုတ္
တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံေသာနည္းျဖင့္ ကာကြယ္ေပးထားသည္။ အဲဒါေၾကာင့္သူတို႔မွာ သားေရညံ့ညံ့ကို
ေစ်းႀကီးေပးၿပီး သံုးစြဲေနရသည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ႏွင့္သားေရစက္႐ံုသမားမ်ားထံ ဆက္လိုက္ၾကသည္။

သားေရေတြ ညံ့ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းကို ေမးသည့္အခါ စက္႐ံုသမားေတြက ေအးေအး
ေဆးေဆး ပဲေျဖသည္။ ‘ကၽြန္ေတာ္တို႔အျပစ္ မဟုတ္ဘူးဗ်၊ သားသတ္႐ံုကလူေတြေၾကာင့္ျဖစ္ရတာ၊
သူတို႔ ေပးတ့သဲ ားေရေတြကိုက အရည္အေသြး ညံ့တယ္ေလဗ်ာ၊ အသားက ေစ်းေကာင္းရတယ္
မဟုတ္လား၊ အဲဒီေတာ့ သားေရခြာတ့ကဲ ိစၥမွာ သိပ္အပင္ပန္းခံ မေနၾကဘူး၊ ပ်က္စီးတာဘာညာ
သိပ္ဂ႐ုမစိုက္ၾကဘူး’ သို႔ႏွင့္ သားသတ္႐ံုေတြဆီ ဆက္သြား ၾကျပန္သည္။

ေစာေစာက ေမးခြန္းေမးေတာ့ ေစာေစာကလူမ်ားလိုပဲ ေျဖသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အျပစ္
မဟုတ္ဘူး၊ ႏြားျခံပိုင္ရွင္ ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တာတ့။ဲ
ႏြားျခံသမားတို႔ ထံုးစံက ႏြားေတြမွာ အသားတံဆိပ္ ႏွိပ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ပိုင္ရွင္အမည္
အတုိေကာက္၊ ျခံအမည္ အတိုေကာက္ သို႔မဟုတ္ ျခံ၏အမွတ္သေကၤတကို သံတံဆိပ္တံုးလုပ္ၿပီး
ရဲေနေအာင္မီးဖုတ္ကာ ႏြားအေရျပားမွာ ႏွိပ္သည့္အခါ အေရျပား၌ထင္ရွားေသာ မီးေလာင္ရာ အ
မွတ္တံဆိပ္ ထင္သြားသည္။ သူ႔ႏြား ကိုယ့္ႏြားကို သည္အမွတ္ တံဆိပ္ျဖင့္ ခြဲျခားရသည္။ ကိုလံ
ဘီယာတြင္ ႏြားခိုးဂိုဏ္းေတြ ေသာင္းက်န္းေနၿပီး ႏြားသူခိုးေတြက အမွတ္တံဆိပ္ေတြ ဖ်က္ၾက၊
ျပင္ၾက၊ တံဆိပ္ေဟာင္းကို ဖံုးသြားေအာင္ တံဆိပ္သစ္ႀကီးေတြ ႐ိုက္ၾကႏွင့္ လုပ္လာသည့္ အခါ
ပိုင္ရွင္ေတြက တံဆိပ္ကို တစ္ေနရာတည္းမ႐ိုက္၊ ႏွစ္ေနရာ သံုးေနရာ ႐ိုက္ၾကသည္။ တံဆိပ္မ်ား
သည့္အခါ အေရျပားပ်က္ဆီးေလသည္။

ကိုင္း၊ ဒါျဖင့္ ႏြားျခံေတြဆီ သြားရေအာင္။ သူတို႔ကေနာက္ဆံုးကြင္းဆက္ သို႔မဟုတ္ ပထမ
ဆံုး ကြင္းဆက္ပဲ။ အဲသည္မွာ အေျဖေပၚမည္။ ႏြားျခံေတြဆီ ေရာက္ေတာ့၊ ဟာ သည္မွာလည္း
ကိစၥ မျပတ္ေသး။ အဲဒါ ကၽြန္ေတာ္တို႔အျပစ္ မဟုတ္ဘူးလို႔ပဲ ဆိုျပန္သည္။ ဒါျဖင့္ဘယ္သူ႔ အျပစ္
တုန္း၊ အျပစ္တင္စရာ ဘယ္သူက်န္ေသးလို႔တုန္း။ က်န္ေသးသည္တ့။ဲ တရားခံစစ္စစ္က သူတို႔
ေနာက္မွာ ရိွေသးသည္။ ‘ႏြားေတြဗ်ာ၊ ႏြားေတြကိုက အသုံးမက်တာ’ တ့။ဲ ဟာ၊ ႏြားေတြက ဘယ္
လို အသံုးမက်ျဖစ္ရတာတုန္း။

သူတို႔က ရွင္းျပပါသည္။ ကြင္းျပင္ထဲက ႏြားေတြကို မွက္ကိုက္သည္။ ႏြားပဲ မွက္ကိုက္တာ၊
ျဖဳတ္ကိုက္တာ ရွိမည္ေပါ့။ သဘာဝပဲ။ သို႔ေသာ္ သည္ႏြားေတြဆိုးပံုက မွက္ကိုက္လို႔ယားလွ်င္ ႏြား
ျခံ နယ္နိမိတ္ သံဆူးႀကိဳးမွာ တိုးတိုက္ၿပီး အယား ေဖ်ာက္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္တ့။ဲ သံဆူးႀကိဳးကို တိုး
ေတာ့ အေရျပားမွာ ျခစ္ရာေတြ ေပၚသည္ေပါ့။ သည္အေကာင္ေတြ သည္အက်င့္ မေဖ်ာက္ သေ႐ြ႕
ေတာ့ ႏြားသားေရေတ ြ အနာအဆာ ကင္းႏိုင္မည္ မဟုတ္တ့။ဲ လမ္းကဆုံးသြားၿပီ။ ကိုလံဘီယာက
သားေရအိတ္ေတြ ႏိုင္ငံျခားေစ်းကြက္မွာ မဝင္ဆံ့ရျခင္းသည္ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏
ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္မွမဟုတ္၊ ကိုလံဘီယာ ႏြားေတြကိုယ္တိုင္က တံုးလြန္းေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္
ေနသည္။ သည္ႏြားေတြ စဥ္းစားဉာဏ္ရွိလာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမည္လဲ။ သည္ကိစၥ ဘယ္သူမွ်
ဝင္ေရာက္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

ကိုယ့္ကိုကိုယ္ မကယ္ဆယ္ေသာသူအား မည္သူမွ် ကယ္ဆယ္(ကူညီ)ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္
ဟူေသာ စကားရွိသည္။ ျပႆနာကို ေရွာင္တိမ္းေနျခင္းသည္ ကုိယ့္ကိုကိုယ္ မကယ္ဆယ္ျခင္း
ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းဆိုရေသာ္ မိမိအက်ိဳးစီးပြားကို မိမိမ်က္ကြယ္ျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ မိမိေကာင္းက်ိဳး
ကို အေလးထားသူမွန္က ကိုယ္ၾကံဳရသည့္ ျပႆနာကို ရဲရဲ ၾကည့္ကာ အေျဖရွာဖို႔ လိုေပမည္။ အ
ေၾကာင္းရင္းမွန္က ဘာလဲ၊ ငါဘယ္လို ေျဖရွင္းမည္လဲ စဥ္းစားရွာေဖြကာ လုပ္သင့္ လုပ္ထိုက္သမွ်
ကို အားထုတ္ေဆာင္႐ြက္မွသာ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

[Beauty ၂၀၀၃၊ ဧၿပီ]
မူရင္း။ ။ ဆရာေဖၿမင့္ (တန္ဖုိးထားအပ္ေသာအရာမ်ားစာအုပ္မွ)


မွတ္ခ်က္။     ။ေဆာင္းေပါင္း ဆရာ ေဖျမင့္အား ေလးစား လွ်က္ပါ။

No comments:

Post a Comment